ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก

ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่…

[ 31-01-2561 ] Hits:526

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

[ 31-01-2561 ] Hits:563

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

[ 21-01-2561 ] Hits:428

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

[ 16-01-2561 ] Hits:440

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 13-01-2561 ] Hits:429

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

[ 12-01-2561 ] Hits:427

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 95.5%
ปานกลาง - 4.5%
น้อย - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเหล่าอินทร์แปลง ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561 [ 25/06/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนออมสินตอนปลาย (ลงห้วยเหว่อ) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 [ 24/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 10/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกศัลวิตร์ หมู่ที่ 2 [ 20/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจินดารัตน์ หมู่ที่ 2 [ 20/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนยลสุข [ 31/01/61 ]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนต้นสารี [ 31/01/61 ]
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 01/11/60 ]
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง และโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก [ 01/11/60 ]
ราคากลางโครงการการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงและโรงเรียนบ้านหนองเม็ก [ 01/11/60 ]
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 10/10/60 ]
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่าดินแปลงและโรงเรียนหนองเม็ก [ 25/09/60 ]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 21/08/60 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทร์รัตน์ บ้านเหล่าอินทร์แปลง หมู่ที่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษอินโสม ชุมชนหนองเม็ก หมู่ที่ 1 [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอมรสินตอนปลาย เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 18/04/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 22/02/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1) [ 20/01/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงและโรงเรียนบ้านหนองเม็ก [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 15/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอมรสิน เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 24/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 22/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาระบายน้ำริมถนนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จำนวน 6 สาย [ 26/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคำลือชา [ 12/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างประดู่ [ 11/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหนองใหญ่ [ 08/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกชนิดล้อเลื่อน ขนาด 120 ลิตร จำนวน 60 ถัง [ 28/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสวนป่า [ 06/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอถังประปา อบต.ช่องเม็ก [ 09/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดอนกลาง [ 04/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหินสง [ 04/12/58 ]
รายงานการจ้างเหมาบริการคนงานที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ โดยวิธีตกลงราคา [ 30/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยใส หมู่ที่ 7 [ 13/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านด่านเม่น หมู่ที่ 10 [ 13/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังเทศบาล หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง [ 04/08/58 ]
ราคากลางโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.บ้านเหล่าอินแปลง ประจำปี 2558 [ 18/06/58 ]