กิจการสภา

ปธ.สภา

ปธ.สภา

ประธานสภา อบต.ช่องเม็ก
รอง ปธ.

รอง ปธ.

รองประธานสภา อบต.ช่องเม็ก
จ่าเอก ยุติธรรม ซิงค์

จ่าเอก ยุติธรรม ซิงค์

เลขานุการ สภา อบต.ช่องเม็ก
ม.4

ม.4

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก .ม4
ม.5

ม.5

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก .ม5
ม.6

ม.6

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.6
ม.7

ม.7

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.7
ม.8

ม.8

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.8
ม.9

ม.9

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.9
ม.10

ม.10

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.10
ม.11

ม.11

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.11
ม.12

ม.12

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.12
ม.13

ม.13

สมาชิกสภา อบตช่องเม็ก ม.13