TEL.045 252 749 , 045 210 872

แผนอื่น ๆ2021-09-07T00:41:48+07:00

September 2021

August 2021

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

โดยภายในที่ประชุม ได้มีระเบียบวาระการประชุม […]

Ex01 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา […]

Ex04 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา […]

Ex03 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา […]

Ex02 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา […]

Go to Top