โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารส้ม-สารคลอรีน ดาวน์โหลด