TEL.045 252 749

ข่าวประชาสัมพันธ์2021-09-18T01:11:52+07:00

September 2021

ภาษีที่ดินฯ ปี 2564 จ่ายเท่าไร กำหนดจ่ายเมื่อไร?

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 […]

ภารกิจเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ประจำวันที่ 21 ก.ย.2564

วันนี้ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ครม.อนุมัติ 24 กันยายน เป็นวันหยุดพิเศษ หยุดติดต่อกัน 3 วัน

สำหรับการประกาศให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน […]

เตรียมเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ที่ตลาดสาธิตช่องเม็ก อีกครั้ง!!

วันนี้ 20 ก.ย.2564 ที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) […]

ปฏิทินเลือกตั้งอบต. ชี้ 1 ต.ค. หลังประกาศออก นายกอบต.-ส.อบต.ต้องพ้นตำแหน่ง

ครูศูนย์เด็กเล็กบ้านสวนป่า-ห้วยน้ำใส แจกนมโรงเรียนให้ถึงหน้าบ้าน

ด่วน ตลาดชุมชนช่องเม็ก มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 7 ราย

กองสวัสดิการสังคม อบจ.อุบลฯ ร่วมกองสวัสดิการสังคม อบต.ช่องเม็ก เข้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้านสวนป่า ต.ช่องเม็ก

Go to Top