✴ วันนี้ 1 ธ.ค.2564 คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
✅โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหินสูง ได้มีงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 498,000 บาท ซึ่งมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 271 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,355 ตารางเมตร
*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี