วันนี้ 17 ก.ย.2564 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่า-ห้วยน้ำใส ได้นำนมโรงเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนถึงบ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน ในช่วงที่ได้หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี