งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ  ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กดูรายละเอียดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

https://drive.google.com/file/d/1ziNHCrqHnGcEUxwqiTWHkU7R6hDQliRU/view?usp=sharing

 

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ ปี 2564  (1)

https://drive.google.com/file/d/1mf2RgXjbrjUr8IG1bJq8fKOlnOeoN7uq/view?usp=sharing

 

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบฯ ปี 2564  (2)

https://drive.google.com/file/d/1tzJqvGogbS_9o8WufH63A33xArQluD5_/view?usp=sharing