วันนี้ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่หมู่ 10 บ้านด่านเม่น ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หลังจากที่ได้มีรายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการประสานงานแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ให้เร่งลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณบ้านพักของผู้ป่วย เพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไปยังแหล่งชุมชน หรือผู้ที่อาศัยใกล้เคียง

ดังนั้น ในช่วงที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อควบคุม-ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19