วันนี้ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในที่ทำการ อบต.ช่องเม็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงทิวทัศน์ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี เป็นสถานที่ที่ดูร่มรื่น และสะอาด

อีกทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันการโคล่นล้มของต้นไม้ด้วย หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติในช่วงหน้าฝนที่อาจมีพายุพัดผ่านเข้ามาได้ทุกเมื่อ

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด https://www.tmd.go.th/

*********************************

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี