วันนี้ 2 ธ.ค.2564 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นางนงรักษ์ สำราญรื่น ผอ.กองการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่าย ปภ.อบต.ช่องเม็ก ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ“หนูน้อยซ้อมแผนอัคคีภัย” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและทักษะพื้นฐานของการดับไฟจากถังดับเพลิง เป็นอีกหนึ่งการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกตำราเรียน
*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี