วันนี้ 24 พ.ย.2564 ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  คณะกรรมการฯ​ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการหอประปาถังสูง ที่มีขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 309,500 บาท​

*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี