✴ “ตะกร้าจักสานจากก้านมะพร้าว”
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้านในตำบลช่องเม็ก
▶เริ่มแรกเป็นการคิดค้นทำตะกร้าขึ้นมาใช้เองภายในหมู่บ้าน โดยได้ศึกษาแบบอย่างจากคนรุ่นเก่า โดยเริ่มมาจากบ้านทุ่งหนองบัว และกระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ อีกในตำบลช่องเม็ก เกือบทุกหมู่บ้าน ร่วมทำการจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าวนี้ด้วย
▶ส่วนขั้นตอนการนำก้านมะพร้าวมาสาน ต้องใช้ก้านมะพร้าวสดๆ นำมาเหลาให้เกลี้ยง และนำมาสานมาขัดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ งานแบบนี้ต้องอาศัยความชำนาญ ถึงจะทำให้ออกมาเป็นรูปร่างและใช้งานได้ ซึ่งราคาขายเริ่มต้นที่ใบละ 50 บาท
▶ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ จะมีวางจำหน่ายที่บริเวณตลาดหน้าด่านช่องเม็ก และส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางนำไปจำหน่ายต่อยังจังหวัดเลยอีกด้วย

สนใจสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.061-031-7181 , 045-252749

 

ภาพอื่นๆ