วันนี้ 14 ต.ค.2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ลงพื้นที่ในการนำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
โดยได้นำป้ายประชาสัมพันธ์ ไปติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนรับรู้-เข้าใจในวันและเวลา ที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้องตรงกัน
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี