วันนี้ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้มีการเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยภายในที่ประชุม จ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ช่องเม็ก เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 

*********************************

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี