✳วันนี้ 2 ธ.ค.2564 จ.อ.ยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ช่องเม็ก ได้มีการนัดประชุมข้าราชการ พนักงานและจ้างเหมาทุกคน เข้าร่วมประชุมหารือและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรของแต่ละฝ่ายที่ผ่านมา
✅รวมถึงการเตรียมการในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2564 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี