วันนี้ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม อบต.ช่องเม็ก ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผน/เพิ่ม/ลด ปี พ.ศ.2566-2570
โดยมี จ.อ.ยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ช่องเม็ก เป็นประธานในที่ประชุม
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี