✴วันนี้ 25 พ.ย.2564 นายมงคล คำเพราะ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ช่องเม็ก ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ช่องเม็ก เป็นครั้งที่ 5 / 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

 

*******************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

www.chongmek.go.th

 

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

 

โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี