ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564

คลิ๊กที่นี่…

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564_2

ที่มา : กองการเลือกตั้งท้องถิ่น