ภารกิจเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ประจำวันที่ 10 ก.ย.2564

  • เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ลงพื้นที่ซ่อมสายลูกลอย ประปาผิวดิน ที่หมู่ 10 บ้านด่านเม่น พร้อมทั้งซ่อมแซมท่อน้ำประปา ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง และเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ดำเนินการเปลี่ยนสวิตช์ลูกลอยหอถังประปา ที่หมู่ 8 บ้านทุ่งหนองใหญ่ ให้กับประชาชนแล้วในเบื้องต้น