ภารกิจเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก 

                   ประจำวันที่ 30 พ.ย.2564 

  1. เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า ที่หมู่ 6 บ้านอ่างประดู่
  2. เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ออกตรวจมิเตอร์น้ำประปา ที่หมู่ 10 บ้านด่านเม่น
  3. เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก เข้าตัดหญ้าที่ขึ้นรกสูง ภายในบริเวณของ ศพด.บ้านหินสูง

 

*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี