วันนี้ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ร่วมจัดระเบียบ ทำความสะอาด บริเวณริมฟุตบาท ถนนสายวัฒนธรรมช่องเม็ก

โดยนำต้นไม้ที่ล้มตายและหญ้าที่ขึ้นรกข้างริมฟุตบาทออกให้หมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่ามองของตำบลช่องเม็กของเรา

รวมถึงได้ทำการตัดหญ้าที่ขึ้นรกสูง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย

*********************************

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี