– เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ หมู่ 13 บ้านช่องเม็ก 2 จุด
– เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ หมู่ 10 บ้านด่านเม่น (คุ้มใหญ่) 1 จุด
– เปลี่ยนลูกลอยถังน้ำประปา หมู่ 10 บ้านด่านเม่น
*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี