วันนี้ 22 พ.ย.2564 อบต.ช่องเม็ก ขอขอบคุณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และท่าน ผอ.ราเชนทร์ สุขแสงดาว พร้อมครอบครัว ที่ได้ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ให้กับเด็กและครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี น.ส.พิศมัย จันพิรักษ์ รองปลัด อบต.ช่องเม็ก น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด น.ส.ธัญญพัทธ์ แสงจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และน.ส.ฐิตาภัทร์ เฝือฝั้น ผอ.กองคลัง เป็นผู้รับมอบ

โดยผ้าห่มจำนวนดังกล่าวนี้ ทาง อบต.ช่องเม็ก จะนำไปมอบให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบผ้าห่มมาให้ในครั้งนี้

 

*********************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

www.chongmek.go.th

 

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

 

☎ โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี