สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 10 เรื่อง มีดังนี้
ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำคัญไฉน
ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
ตอนที่ 5 กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ตอนที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอนที่ 7 เทศบาลตำบล
ตอนที่ 8 เทศบาลเมือง
ตอนที่ 9 เทศบาลนคร
ตอนที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถฟังเสียงสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามภาพด้านล่างนี้ 👇
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
*********************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี