สำนักสงฆ์ภูผักแพว

อีกหนึ่งสถานท่องเที่ยว ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากบนยอดเขาจะเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านทุ่งหนองบัว และภูมิประเทศของ สปป.ลาว ทางทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตก จะมองเห็นวิวของเขื่อนสิรินธร

โดยภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้ จะมีพญานาคโอบล้อมวิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นงานประติมากรรมที่สวย งดงาม เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งบรรยากาศที่ร่มรื่น สงบ สวยงามเป็นธรรมชาติ

*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี