อำเภอสิรินธร รวมพลังเคลื่อนขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.” (Big Day) ชวนผู้สิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกผู้มาบริหารท้องถิ่น
วันนี้ 23 พ.ย.2564 อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรม “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.” (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้นัดรวมพลอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
*********************************
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี