วันนี้ 23 พ.ย.2564 น.ส.พิศมัย จันพิรักษ์ รองปลัด อบต.ช่องเม็ก และน.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่และสำรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของสถานที่ก่อนถึงวันอบรมในโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 พ.ย.2564 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายวัฒนา เตชะโกมล ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่เป็นอย่างดี

 

*********************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

www.chongmek.go.th

 

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

 

☎ โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี