TEL.045 252 749

About Khamproy Plus

คำโปรยพลัส คือ ทีมพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อธุรกิจ องค์กร แบรนด์สตาร์สอัพ โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม เว็บไซต์เป็นหลัก และสื่อโซเชียลมีเดียอันทรงพลังในยุคปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Business และ Facebook Ads, Line Official Account และ Line Bot บริหารจัดการธุรกิจบนระบบ (Google Workspace) พร้อมทั้งงานออกแบบ ได้แก่ งานออกแบบ โลโก้ โบว์ชัวร์ นามบัตร แพ็คเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานตัดต่อวิดีโอ เพื่อการนำเสนอในรูปแบบ วิดีโอคอนเทนต์ การสนับสนุนซ่อมแซมระบบ ผ่านการรีโมท คอมพิวเตอร์ลูกค้าแบบออนไลน์ในระยไกล

Ex01 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-05T15:14:02+07:005 August 2021|

Ex04 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-05T15:13:14+07:005 August 2021|

Ex03 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-05T15:12:32+07:005 August 2021|

Ex02 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-05T15:13:40+07:005 August 2021|

Ex04 โพสต์ เที่ยวบ้านเรา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-04T21:35:09+07:004 August 2021|

Ex03 โพสต์ เที่ยวบ้านเรา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-04T21:34:10+07:004 August 2021|

Ex02 โพสต์ เที่ยวบ้านเรา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-04T21:32:58+07:004 August 2021|

Ex01 โพสต์ เที่ยวบ้านเรา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา [...]

2021-08-04T21:31:52+07:004 August 2021|

เสื่อกกไหล

เสื่อกกไหลทอมือ สินค้าชุมชนบ้านหินสูง ม.5 ฝีมือของกลุ่มคนพิการ   รายละเอียด -ขนาดกว้าง 1.22 เมตร ยาว 1.85 เมตร   ราคา 600 [...]

2021-09-06T12:21:41+07:004 August 2021|

ตะกร้าจักสานจากทางมะพร้าว

“ตะกร้าจักสานจากก้านมะพร้าว” ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้านในตำบลช่องเม็ก เริ่มแรกเป็นการคิดค้นทำตะกร้าขึ้นมาใช้เองภายในหมู่บ้าน โดยได้ศึกษาแบบอย่างจากคนรุ่นเก่า โดยเริ่มมาจากบ้านทุ่งหนองบัว และกระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ อีกในตำบลช่องเม็ก เกือบทุกหมู่บ้าน ร่วมทำการจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าวนี้ด้วย ส่วนขั้นตอนการนำก้านมะพร้าวมาสาน ต้องใช้ก้านมะพร้าวสดๆ นำมาเหลาให้เกลี้ยง และนำมาสานมาขัดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ งานแบบนี้ต้องอาศัยความชำนาญ ถึงจะทำให้ออกมาเป็นรูปร่างและใช้งานได้ [...]

2021-08-21T22:18:37+07:004 August 2021|
Go to Top