ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทั้งหมด)                      ...
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564 โดยภายในที่ประชุม ได้มีระเบียบวาระการประชุม พิจารณาสำคัญ อาทิ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบประปาหมู่บ้านหินสูง หมู่ที่ 5...
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จ.อ.ยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ช่องเม็ก เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ในงบประมาณปี พ.ศ.2566 – 2570 ) ทั้งนี้ภายในที่ปะชุม...
อบต.ช่องเม็ก มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว

อบต.ช่องเม็ก มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 น.ส.พิศมัย จันพิรักษ์ รองปลัด อบต.ช่องเม็ก และ น.ส.ธัญญพัทธ์ แสงจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ที่หมู่ 4 บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ 5 บ้านหินสูง หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ 11...