โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

อบต.ช่องเม็ก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6

อบต.ช่องเม็ก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6

วันนี้ 30 มิ.ย.2565 นายสง่า ชุมชัย รองนายก อบต.ช่องเม็ก นายสันติ คงมาก เลขานุการนายก อบต.ช่องเม็ก พร้อมด้วย น.ส.ธัญญพัทธ์ แสงจันทร์ ผอ.กองสัวสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมน.ส. น้ำทิพย์ แสงแก้ว กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านอ่างประดู่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่...
รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก...
นายก อบต.ช่องเม็ก ร่วมการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

นายก อบต.ช่องเม็ก ร่วมการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

วันนี้ 30 มิ.ย.2565 นายวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์ นายก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ********************************* ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.chongmek.go.th...
อบต.ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อบต.ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายอธิวัฒน์ สันดอน รองนายก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้ง...
อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมการขับเคลื่อนแนวทางและชุดโครงการการป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่

อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมการขับเคลื่อนแนวทางและชุดโครงการการป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 นายวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์ นายก อบต.ช่องเม็ก มอบหมายให้ น.ส.จันทร์ทิพย์ สำราญเริญ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนแนวทางและชุดโครงการการป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์...