ประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ 30 ก.ย.2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมสภาฯในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้ –...
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564 โดยภายในที่ประชุม ได้มีระเบียบวาระการประชุม พิจารณาสำคัญ อาทิ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบประปาหมู่บ้านหินสูง หมู่ที่ 5...
Ex01 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

Ex01 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา...
Ex04 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

Ex04 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา...
Ex03 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

Ex03 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา...
Ex02 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

Ex02 โพสต์ ข่าวกิจการสภา

เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา เนื้อหา เที่ยวบ้านเรา...