โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

เปิดให้ลงทะเบียนขายสินค้าที่ตลาดถนนคนเดินช่องเม็กแล้ว รองสอง เดือน ก.ค.-ส.ค.65

เปิดให้ลงทะเบียนขายสินค้าที่ตลาดถนนคนเดินช่องเม็กแล้ว รองสอง เดือน ก.ค.-ส.ค.65

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อค้าขายตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก (รอบสอง) ในเดือนก.ค. – ส.ค.2565 ให้ประชาชนที่สนใจจะขายสินค้าในตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก(ข้างรั้วด่านศุลกากรช่องเม็ก) #ให้มาลงทะเบียนในวันที่ 29-30 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม...
ผู้รับจ้างเตรียมทำถนน คสล.หมู่ 5 บ้านหินสูง

ผู้รับจ้างเตรียมทำถนน คสล.หมู่ 5 บ้านหินสูง

วันนี้ 27 มิ.ย.2565 ผู้รับจ้างได้เข้าเตรียมดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็ก ฝ่ายกองช่าง...
อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมโครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคี ขับเคลื่อนรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จ.อุบลฯ

อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมโครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคี ขับเคลื่อนรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จ.อุบลฯ

วันนี้ 27 มิ.ย.2565 อบต.ช่องเม็ก นำโดยนายวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์ นายก อบต.ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายสง่า ชุมชัย รองนายก อบต.ช่องเม็ก และ น.ส.ธัญญพัทธ์ แสงจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมอบรมโครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคี...
อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จ.อุบลฯ

อบต.ช่องเม็ก ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จ.อุบลฯ

วันนี้ 27 มิ.ย.2565 อบต.ช่องเม็ก นางสาวจันทร์ทิพย์ สำราญเริญ นิติกรปฏิบัติการ อบต.ช่องเม็ก ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา...
อบต.ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ที่ตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก 2565

อบต.ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ที่ตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก 2565

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ทีมร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีด้วยกัน 3 ทีม ได้แก่ 1.ทีม อบต.ช่องเม็ก 2.ทีม เทศบาลตำบลช่องเม็ก 3.ทีมนางรำเมืองเรืองแสง ผลการแข่งขัน ได้แก่ ทีม เทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม อบต.ช่องเม็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ...
จ่ายเงินเพิ่ม “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” กรกฎาคม นี้

จ่ายเงินเพิ่ม “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” กรกฎาคม นี้

จ่ายเงินเพิ่ม “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” กรกฎาคม นี้ รองโฆษกรัฐบาล การันตีจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแน่ ชงครม.ของบกลางก่อน 4 เดือน คาดโอนเงินถึงมือกรกฎาคม 2565 นี้ จ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก...