ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก

หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ 0-4525-2479   www.chongmek.go.th

 

ช่องทางอีเมล์แอดเดรส (e-mail)

สารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์  :[email protected]

แจ้งข้อมูลทั่วไป-ร้องเรียน          :[email protected]

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก