โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

อบต.ช่องเม็ก นำโดยนายวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์ นายก อบต.ช่องเม็ก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนในนามภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดินช่องเม็ก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แถบชายแดนไทย-ลาว ตำบลช่องเม็ก และชุมชนให้มีการกระจายรายได้ มีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้การค้าขายในพื้นที่ตำบลช่องเม็กซบเซาลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นนานเวลาเกือบ 3 ปี

ทั้งนี้ ทางอบต.ช่องเม็ก จึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานหลายฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งภายในงานจะนำวงดนตรี ศิลปินนักร้องดังมาร่วมให้ความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน ภายในงานตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก เร็วๆนี้