โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

#บริการผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็กสะดวกมากขึ้น

สามารถจองทำบัตรแบบออนไลน์ได้แล้วที่ https://bpsportal.dopa.go.th

❇️ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขต อ.สิรินธร ห่างจากตัว จ.อุบลราชธานีราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสานที่สามารถเดินทางไปยังสปป.ลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานีอีกด้วย

▶️ซึ่งการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวจะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถทำบัตรผ่านแดนข้ามไปฝั่งลาวได้เลย และสามารถอยู่เที่ยวได้นาน 3 วัน 2 คืน แต่ถ้าท่านใดมีพาสปอร์ต ก็จะอยู่ยาวได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

✅ขั้นตอนการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass )

ผู้เดินทางนำบัตรประชาชนมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ช่องให้บริการ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประชาชนไปเสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะโชว์มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็จะทำการพริ้นต์ข้อมูลออกมา 2 ใบ

โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และให้เจ้าตัวเซ็นรับทราบ จากนั้นยื่นให้เจ้าของบัตร 1 ใบเพื่อให้เจ้าตัวเก็บไว้แสดงต่อเข้าเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านด่านฯ

✅ส่วนอีกใบทางเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทำบัตรผ่านแดน(ชั่วคราว)จะเก็บไว้เป็นหลักฐานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย โดยการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะใช้ไม่เกิน 3 นาที โดยมีค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท

การทำบัตรผ่านแดน(ชั่วคราว)ทำได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ทำหล่นหาย ชำรุดหรือลืมหากต้องการเดินทางก็จะสามารถทำบัตรใหม่ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ให้บริการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ซึ่งหน่วยบริการฯจะเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

✅การทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ด่านชายแดนช่องเม็ก ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง นอกจากที่หน้าด่านแล้วผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวก็สามารถทำได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยหนังสือผ่านแดน มีอายุใช้งานภายใน 7 วัน แต่สามารถเข้าไปเที่ยวลาวใต้ได้ 3 วัน 2 คืน

#และล่าสุดสามารถจองบัตรผ่านแดนชั่วคราวแบบออนไลน์ได้แล้วที่https://bpsportal.dopa.go.th

ปัจจุบันด่านสากลช่องเม็ก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. แต่หน่วยบริการจัดทำหนังสือผ่านแดนช่องเม็ก เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน

ค่าใช้จ่ายข้ามแดนไทย-สปป.ลาว

ด่านผ่านแดนถาวร(ช่องเม็ก) เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย

▶️ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท

▶️ค่าเหยียบแผ่นดิน คนละ 20 บาท

▶️ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท

▶️ค่าใช้จ่ายขากลับ หากเกิน 16.00 น. ต้องเสียค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ส่วนฝั่งไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

*อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม