โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

วันนี้ 23 มิ.ย.2565 ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง นายมนตรี สารีแผลง ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องเม็กและเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการเพิ่มถังหอประปาหมู่ 5 บ้านหินสูง พร้อมทั้งนำรถบรรทุกน้ำของ อบต.ช่องเม็ก ออกไปเติมน้ำใส่ถังหอประปาไว้ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ในครัวเรือนแล้ว

*********************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

www.chongmek.go.th

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

☎ โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี