โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

โดยมีกำหนดการในพื้นที่ดังนี้

✅วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่หมู่ 12 บ้านดอนกลาง เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลากลางบ้านดอนกลาง และเวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หมู่ 9 บ้านคำลือชา ณ ศาลากลางบ้านคำลือชา

✅วันอังคารที่ 21 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่หมู่ 4 บ้านทุ่งหนองบัว เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางบ้านทุ่งหนองบัว และเวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง ณ ศาลากลางบ้านหินสูง

✅วันพุธที่ 22 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำใส เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ศาลากลางบ้านห้วยน้ำใส และเวลา 11.00 – 12.00 น. ที่หมู่ 11 บ้านสวนป่า ณ ศาลากลางบ้านสวนป่า และเวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หมู่ 5 บ้านหินสูง(คุ้มเลิงสีดา)

✅วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านทุ่งหนองใหญ่ เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลากลางบ้านทุ่งหนองใหญ่ และเวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หมู่ 10 บ้านด่านเม่น ณ ศาลากลางบ้านด่านเม่น

✅วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านอ่างประดู่ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางบ้านอ่างประดู่ และเวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หมู่ 13 บ้านช่องเม็ก ณ ศาลาประชาคมบ้านช่องเม็ก