คำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ช่องเม็ก ออนไลน์

ช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคล ประชาชนทั่วไป ยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ [ดาวน์โหลดคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร] และยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก

– การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-4525-2749 , LINE OA : @165zcbsh