ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมสรุปการประชุมเครือข่ายถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ณ ห้องประชุมภูเคียงน้ำรีสอร์ท

ร่วมสรุปการประชุมเครือข่ายถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ณ ห้องประชุมภูเคียงน้ำรีสอร…

[ 22-11-2560 ] Hits:0

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

[ 20-11-2560 ] Hits:0

ร่วมประชุมกิจกรรมกับเครือข่ายถนนสายวัฒนธรรมทำพาแลง ตำบลช่องเม็ก

ร่วมประชุมกิจกรรมกับเครือข่ายถนนสายวัฒนธรรมทำพาแลง ตำบลช่องเม็ก

[ 15-11-2560 ] Hits:1

ร่วมประชุมประชุมชี้แจงสภาพทั่วไปเทศบาลปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แก่ท่านนายอำเภอสิรินธร

ร่วมประชุมประชุมชี้แจงสภาพทั่วไปเทศบาลปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แก่ท่านนายอำเภอส…

[ 15-11-2560 ] Hits:3

 ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านคนพิการ เพื่อขอรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในเขตเทศบาลช่องเม็ก

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านคนพิการ เพื่อขอรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในเข…

[ 10-11-2560 ] Hits:9

ร่วมประชุมเชิงสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก

ร่วมประชุมเชิงสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่…

[ 09-11-2560 ] Hits:5

 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของเทศบาล
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 95.5%
ปานกลาง - 4.5%
น้อย - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • จดหมายข่าว
  • คู่มือประชาชน
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลช่องเม็ก (บ้านสวนเสน-พล)

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลช่องเม็ก (บ้านสวนเสน-พล)

สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก

สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก

ด่านสากล "ช่องเม็ก"

ด่านสากล "ช่องเม็ก"

วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว)

วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว)

วัดช่องเม็กธรรมมาราม

วัดช่องเม็กธรรมมาราม

กลุ่มทำสบู่

กลุ่มทำสบู่

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโป่ง

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโป่ง

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์