ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี